Belgisch genootschap voor internationaal recht - Société belge de droit international

Prijs

BGIR-Prijs

rbdi.png
 

Het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht kent, in beginsel, jaarlijks een prijs toe teneinde de studie van het internationaal publiekrecht en het internationaal privaatrecht, met inbegrip van hun Europeesrechtelijke aspecten, te bevorderen. Het betreft een prijs die wordt toegekend aan een persoon voor een eerste wetenschappelijke publicatie verschenen in het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht.

Download hier het reglement


Laureaten

2017

Charlotte Renglet, "La politique foncière israélienne dans le désert du Néguev : une violation du droit à la terre du peuple autochtone bédouin ?", B.T.I.R. 2016(1), 323-354.