Belgisch genootschap voor internationaal recht - Société belge de droit international

Lid worden

Hoe effectief lid worden van het Genootschap?

shaking-hands.jpg
 

Vereisten

Het effectief lidmaatschap staat open voor alle Belgische of buitenlands natuurlijke personen of rechtspersonen die een specialisatie op het vlak van het internationaal recht kunnen aantonen.


Procedure

De aanvraag tot lidmaatschap, vergezeld van een CV, wordt aan de Secretaris-generaal (bgir.sbdi@gmail.com) toegestuurd.

De Secretaris-generaal brengt de aanvraag per email ter kennis van de leden van de Raad van bestuur.

De aanvraag wordt als aangenomen beschouwd wanneer geen enkel lid van de Raad van bestuur bezwaar op aantekent binnen de 10 dagen na de verzending van ervan door de Secretaris-generaal.

De Secretaris-generaal informeert de geïnteresseerde dat zijn/haar aanvraag is aangenomen en vraagt de kandidaat het lidgeld voor het lopende jaar te betalen.


Lidgeld

Het lidmaatschap bedraagt 20 EUR voor leden tot en met 30 jaar, en 40 EUR voor leden vanaf 31 jaar.  De betaling van het lidgeld geeft recht op een korting bij de registratie voor betalende evenementen georganiseerd door het Genootschap.