Belgisch genootschap voor internationaal recht - Société belge de droit international

Publicatie (BTIR)

Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht

banner-RDBI.png
 

Het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht (B.T.I.R.) is een wetenschappelijke publicatie, uitgegeven onder de auspiciën van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht, die geniet van een brede internationale verspreiding. Van het B.T.I.R. verschijnen er twee nummers per jaar. Het Tijdschrift bevat artikels in het Engels, Frans of Nederlands die relevante vraagstukken uit het internationaal publiekrecht in de ruime zin behandelen, met inbegrip van het gemeenschapsrecht en, in mindere mate, het internationaal privaatrecht. Van tijd tot tijd worden er een reeks van bijdrages samengebracht in een dossier dat dan gewijd wordt aan een bijzonder thema.