Belgisch genootschap voor internationaal recht - Société belge de droit international

Over ons

Raad van bestuur

Raad van bestuur2.jpg
 
 

Samenstelling

 
 
Franckx.jpg

Voorzitter

Erik Franckx

Voltijds gewoon hoogleraar en onderzoeksprofessor (2010/2011-2020/2021) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar hij aangesteld is sinds het academiejaar 1990/1991. 
Assistant Professor aan het Vesalius College, VUB (1990/1991 - ).
Professor aan de Université libre de Bruxelles (1991/1992 - ).
Guest Lecturer aan de Brussels School of International Studies, University of Kent at Canterbury (1999/2000 - ).
Professor aan het Institute for European Studies, VUB (2007/2008 - ).
Gastprofessor aan de Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (2008/2009 - 2016-2017; 2018/2019 - ).
Gastprofessor aan de University of Akureyri, IJsland (2013/2014 - ).

 

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel
Licentiaat in de Rechten, 1981.
Doctor in de Rechten, 1989 (Prijs Henri Rolin).

Katholieke Universiteit Leuven/Universiteit Gent/Vrije Universiteit Brussel
M.A., Master of Arts in East European Studies, 1982.

University of Georgia, Verenigde Staten van Amerika
LL.M., Masters of Laws, 1983.

Nominaties

• Lid van het Permanente Hof van Arbitrage (2006 - ).
• Arbiter onder Artikel 2, Annex VII van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (2014 - ).
• Lid van het Advisory Body of Experts on the Law of the Sea bij de Intergouvernementele Oceaonografische Commissie van UNESCO (2002 - ).
• Deskundige in het domein van het wetenschappelijk zeeonderzoek op een lijst bijgehouden door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO op basis van Artikel 2, Annex VIII van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (2016 - ).
• Deskundige inzake maritieme tussenstaatse afbakening bij de Internationale Hydrografische Organisatie (2005 - ).
• Lid van de Commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht (2006 - ).

 
 

 
 
 
Lagerwall.jpg

Ondervoorzitter

Anne Lagerwall

Professor, Université libre de Bruxelles (2009 - )
Professor, United Nations International Law Fellowship Program (2016 en 2018)

 

Opleiding

Université libre de Bruxelles
Licentiaat in de Rechten, 2000.
Licentiaat Gespecialiseerd in het Internationaal Recht, 2002.
Diplôme d’études approfondies en droit international, 2003.
Doctor in de Rechten, 2008 (Prijs Alice Seghers).

University of Cambridge, Lauterpacht Centre for International Law
Visiting Scholar, 2007-2008.

Nominaties

• Lid van de Réseau Francophone de Droit International (2007 - ).
• Directeur van het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht (met Olivier Corten) (2011 - ).
• Lid van de Réseau Olympe pour une analyse féministe du droit international (2014 - ).

 

 
 

 
 
Ruys.jpg

Ondervoorzitter

Tom Ruys

Professor internationaal recht (docent tenure-track), Universiteit Gent (sinds 2013-2014).
Oprichter van het Ghent-Rolin Jaequemyns International Law Institute.
Of Counsel, Stibbe (balie Brussel).
Senior Research Fellow, Leuven Centre for Global Governance Studies en plaatsvervangend docent, KULeuven (2009-2013).
Visiting Fellow, Cambridge Lauterpacht Centre for International Law (2016).
Visiting Researcher, Yale Law School (2008).

 

Opleiding

Universiteit Gent
Licentiaat in de Rechten, 2003.
Kandidaat Politieke Wetenschappen, 2004.

University of Nottingham
LL.M., Public International Law, 2004.

Katholieke Universiteit Leuven
Master of Conflict and Sustainable Peace Studies, 2006.

 

 

 

 
 

 
 
Dopagne.jpg

Secretaris-Generaal

Frédéric Dopagne

Docent aan de Université catholique de Louvain (2008 - ).
Gastdocent aan de Université de Liège (2012 - ).
Gastdocent aan de Koninklijke Militaire School (Brussel) (2016 - ).
Gastdocent aan de Université catholique de Lille (2013 - 2015).
Gastdocent aan de Université du Burundi (2006).
Advocaat bij de balie van Brussel (2010 - ) - Counsel, Monard Law.
Raadgever van de Voorzitter van de Commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies, Belgische Senaat (2009 - 2010).

Opleiding

Université catholique de Louvain
Licentiaat in de Rechten, 2000.
Doctor in de Rechten, 2008.

Université libre de Bruxelles
Licentiaat Gespecialiseerd in het Internationaal Recht, 2001.

 
 
 

 
 
 

Directeurs van het b.t.i.r.

Olivier Corten (U.L.B.)

Anne Lagerwall (U.L.B.)

 

Adjunct-directeur van het b.t.i.r.

Jan Wouters (K.U.Leuven)

 

Leden

Marc Bossuyt (U.A.)

Pierre d'Argent (U.C.L.)

Eric David (U.L.B.)

Jean Salmon (U.L.B.)

Erik Suy (K.U.Leuven)

Cédric Van Assche (V.U.B.)

Hans Van Houtte (K.U.Leuven)

Patrick Wautelet (U.Liège)